Prediktivno modelovanje ponašanja korisnika u onlajn računarskim igrama

Onlajn računarsku igru, Top Eleven Football Manager, igra veliki broj korisnika širom sveta (preko 12 miliona aktivnih korisnika). Među korisnicima je moguće naći veliki broj navika i šablona ponašanja. Da bi na najbolji način bili prepoznati šabloni ponašanja, u Nordeusu se upotrebljavaju najnoviji algoritmi i tehnologije iz oblasti mašinskog učenja. Na osnovu saznanja, zasnovanih na navedenim algoritmima, optimizuje se korisničko iskustvo i aktivnost Nordeusovog Marketing tima. Na predavanju će biti predstavljena upotreba konvolucionih neuronskih mreža kako bi veliki broj akcija Top Eleven korisnika (“klikova”) bio pretvoren u znanje o njihovim navikama.

Biće predstavljena mogućnost prijavljivanja na tromesečnu praksu u Nordeusu, kroz koju studenti dobijaju priliku da rade na sličnim problemima.