The Theory and Practice of Modeling Language Design for Model-Driven Development

Dr Bran Selić će u sredu, 30. 5. 2012. u Svečanoj sali Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa početkom u 10:30, održati predavanje pod nazivom The Theory and Practice of Modeling Language Design for Model-Driven Development.