Intelligent Systems and Composite Structures

Katedra za primenjene računarske nauke organizuje predavanje Nenada Krdžavca sa Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija pod nazivom Inteligentni sistemi i kompozitne strukture u petak 20.05.2011. u sali TMD-115 sa početkom u 12:00.