Upravljanje konfiguracijom softvera (Software Configuration Management)

Materijali sa predavanja

Materijali sa predavanja se nalaze ovde.

Materijali za vežbe se nalaze na Canvas-u.