Predictive Analytics in Complex Dynamic Networks

Предиктивна аналитика у комплексним динамичким мрежама

Атрибути чворова и веза у информационим мрежама често еволуирају у времену и нераскидиво су међузависни. Поред тога, еволуирајућа мрежа је парцијално опсервабилна а постоје и различите врсте веза међу чворовима и различити чворови имају различиту временску динамику. У овом предавању приказаћемо преглед резултата нашег текућег DARAPA GRAPHS пројекта који има за циљ да се ухвати у коштац са тим изазовима тако што ће развити модел структурираног учења базиран на гаусовском условном случајном пољу (Gaussian conditional random field) за које је показано да је у предвиђању динамике еволуирајућих мрежа тачније од неструктурираних алтернатива.

Рачунске методе за рано дијагностификовање и вишеструке интервенције пречишћавања крви код сепсе

Сепса, тешка компликација патогене инфекције која резултује системским инфламаторним одговором организма и брзо може да доведе до вишеструких оштећења органа, представља један од водећих узрока смртности у болницама. Резултати које смо остварили у текућем пројекту финансираном од стране DARPA-е пружају доказ да је могуће постићи спектакуларно смањење смртности уколико се обезбеди основа за рано дијагностификовање, заједно са проценама несигурности и препорукама за комбиновану терапију која укључује прецизно оптимизовану редукцију патогена и интервенције пречишћавања крви базиране на хемоадсорпцији.

Биографија предавача:

Зоран Обрадовић има звање L.H. Carnell professor аналитике података на на Департману за рачунарске и информационе науке Универзитета Темпл, које Универзитет Темпл додељује од 1985. године професорима посебно истакнутим у истраживању и настави, са другим именовањем у области статистике, и директор је Центра за аналитику података и биомедицинску информатику. Зоранова истраживачка интересовања су анализа и истраживање података и примене комплексних мрежа у управљању здравством и другим сложеним системима одлучивања. Зоран је и извршни уредник часописа Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal који је званична публикација Америчке статистичке асоцијације и члан уређивачких одбора једанаест часописа. Био је ко-председавајући међународне конференције SIAM International Conference on Data Mining 2013. и 2014. године и председавајући програма или секција на многим конференцијама из области анализе и истраживања података и биомедицинске информатике. У периоду 2014. - 2015. године председава групом SIAM Activity Group on Data Mining and Analytics. Његов рад је публикован у више од 300 чланака и цитиран је више од 14700 пута (Х-индекс 47). Више детаља о Зорановим активностима и резултатима можете наћи на http://www.dabi.temple.edu/~zoran/.